GAYA HIDUP SIHAT DAN PENCEGAHAN PENYAKIT SECARA AM oleh Ed - Mohd Yunus Abdullah, et al

GAYA HIDUP SIHAT DAN PENCEGAHAN PENYAKIT SECARA AM by Ed - Mohd Yunus Abdullah, et al from  in  category
Kebijakan Privasi
Baca menggunakan
(Harga tidak termasuk 0% GST)
ISBN: 978-967-0393-13-1
Penerbit: PENERBIT USIM
Ukuran file: 5.20 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(Harga tidak termasuk 0% GST)

Ringkasan

Semoga pembaca sekalian dapat mempelajari dan memahami konsep kesihatan, pencegahan penyakit, pemakanan, tingkah laku dan cara hidup sihat mengikut kaca mata Islam yang dibincangkan. Seterusnya, diharapkan gaya hidup ini dapat diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai cara hidup Islam yang sihat lagi sejahtera pada zaman moden kini. Buku Siri 1 Islam dan Penjagaan Kesihatan ini, menerangkan secara am beberapa prinsip asas kesihatan dan pencegahan penyakit serta langkah-langkah cara hidup sihat tersebut. Perbincangan secara terperinci terutama tentang tindakan yang perlu diambil telah disusun mengikut tajuk-tajuk seperti kebersihan diri, diet dan pemakanan, senaman dan kecergasan, kesihatan mental dan pengurusan stres, sosial dan tingkah laku, persekitaran dan kerohanian.

Ulasan

Tulis ulasan anda

Direkomendasikan