PELANCONGAN DI PULAU LANGKAWI: PEMBANGUNAN DAN IMPLIKASI oleh Editor: Jabil Mapjabil

PELANCONGAN DI PULAU LANGKAWI: PEMBANGUNAN DAN IMPLIKASI by Editor: Jabil Mapjabil from  in  category
Kebijakan Privasi
Baca menggunakan
(Harga tidak termasuk 0% GST)
ISBN: 978-967-2216-71-1
Penerbit: Penerbit UTHM
Ukuran file: 1.58 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(Harga tidak termasuk 0% GST)

Ringkasan

Pulau Langkawi merupakan lokasi yang menjadi tumpuan pengkaji untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang pelancongan. Buku ini boleh digunakan oleh pelbagai pihak sebagai rujukan untuk memahami dengan lebih lanjut tentang perkembangan industri pelancongan di sesebuah pulau peranginan dalam konteks pembangunan dan implikasinya. Buku ini memaparkan pelbagai topik tentang pelancongan di Pulau Langkawi berdasarkan hasil penyelidikan semasa serta disokong dengan sumber literatur, statistik dan rajah yang relevan dan terkini. Ia mencakupi beberapa kajian yang berkaitan dengan tarikan pelancongan utama di Pulau Langkawi. Beberapa bab dalam buku ini didapati amat signifikan dalam konteks kelestarian pembangunan pelancongan pada masa hadapan. Selain itu, buku ini memberikan informasi berguna kepada pihak pemegang taruh termasuk pembuat dasar dalam bidang pelancongan khususnya berkaitan dengan isu implikasi pelancongan, pengalaman percutian pelancong serta penerimaan komuniti tempatan.

Ulasan

Tulis ulasan anda

Direkomendasikan